Guías Diversidade afectivo-sexual

Chegaron a min estas guías que quedan no meu caixón de pendentes para tratar a diversidade afectivo-sexual na escola dende unha perspectiva coeducativa… teñen unha pintaza!!!

Aí vai unha 

e outra 

Advertisements